Rok 2013 - Rokiem Osób Niepełnosprawnych

Wiadomość z dnia 18.12.2012
Rok 2013 - Rokiem Osób Niepełnosprawnych
Polscy parlamentarzyści zadecydowali, ze rok 2013 będzie Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 442 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.


Sejm, ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

 

Przyjęcie tej uchwały zapowiedziała w poniedziałek marszałek Sejmu Ewa Kopacz, która w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) spotkała się m.in. z paraolimpijczykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

W sejmowej uchwale przypomniano, że w 1997 r. Sejm, przyjmując Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie w kwestii życia codziennego, nauki, pracy oraz pełnienia ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.

 

Miejmy nadzieje, że ta uchwała pociągnie za sobą działania, które poprawią sytuację wszystkich osób niepełnosprawnych.Od 2013 roku program „Aktywny samorząd” obejmuje także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Wiadomość z dnia 20.12.2012
Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy z całego serca złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że grono przyjaciół naszego portalu zwiększa się. Liczba "lajków" na facebooku wzrasta, a najnowszy LIKE pochodzi od samej Joanny Jędrzejczyk - wielokrotnej Mistrzyni Świata i Europy w Muay Thai.

Pierwsza Przyjazna Uczelnia
Wiadomość z dnia 27.11.2012
Pragniemy bardzo serdecznie powitać Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkoła ta jako pierwsza dołączyła do grona przyjaznych uczelni.

Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, nasza uczelnia zwiększa dostępność do.

Uczelnia mieści się w kilku budynkach każdy z nich jest przystosowany dla osoby.

Politechnika Opolska jest uczelnia wyższą oferującą możliwość studiowania na 6 wydziałach.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach jest jedną z.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach została utworzona z dniem 1 października.

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie decyzji.

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 60-letnią tradycją, najstarszą i największą.