Politechnika Częstochowska
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychZakwaterowanie osób niepełnosprawnych

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Województwo śląskie
Telefon: 34 3250 450

Strona internetowa:
Adres email: ahercog@adm.pcz.czest.pl

Opis uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 60-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:
• Wydział Budownictwa,
• Wydział Elektryczny,
• Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
• Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
• Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,
• Wydział Zarządzania.

 

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi 
w regionie.
 
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 12 tysięcy studentów, w tym około 190 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności. Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostaną 4 nowe kierunki studiów:bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna.
 
Politechnika Częstochowska otrzymuje również z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferta Uczelni na kształcenie zamawiane w roku akademickim 2011/2012 dotyczyła następujących kierunków studiów stacjonarnych I stopnia:
Wydział Elektryczny - informatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - energetyka, informatyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
Stypendyści na kierunkach zamawianych dostają stypendium do 1000 zł przez 9 miesięcy roku akademickiego przez okres trzech lat. Oferowane stypendia są dodatkową formą wsparcia finansowego studentów poza istniejącymi programami stypendialnymi na Uczelni.
W ramach kierunków zamawianych studentom dodatkowo oferuje się:
zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki,
unowocześnione programy studiów,
zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów,
kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw,
udział w konferencjach naukowo-technicznych.
 
Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.
Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków. W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:
Computer Modelling and Simulation, 
Business and Technology, 
Intelligent Energy, 
Biotechnology for Environmental Protection.
 
Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska". 
Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.
 
Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 65 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. 
Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.
 
Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Filologia
Finanse i Rachunkowość
Fizyka Techniczna
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Ochrona środowiska
Recykling materiałów
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zdrowie publiczne

Opcje zakwaterowania

Akademik

Usprawnienia

Na uczelni działa koło osób niepełnosprawnych Feniks, w ramach którego organizowane są wyjazdy integracyjne, konferencje, olimpiady, zajęcia na basenie. Organizowany jest kurs nurkowania. Więcej na temat działalności naszego koła na stronie: http://feniks.pcz.pl

 

Osób niedowidzące mogą skorzystać z przenośnych elektronicznych lup. W te urządzenia została wyposażona Biblioteka Główna, a także wszystkie biblioteki i czytelnie wydziałowe, studenci mogą na miejscu skorzystać z tych urządzeń. Istnieje również możliwość wypożyczenia na okres studiów tego urządzenie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Na Wydziale Zarządzania-sala 011z i Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki- sala A0 zainstalowano dla osób niedosłyszących pętle induktofoniczne.

 

Osoby niedosłyszące mają możliwość wypożyczyć na okres studiów Zestawy FM - Nadajnik Amigo T20 / Odbiornik Amigo R1.

 

Wydział Zarządzania posiada również nowo zakupione nadajniki Oticon Amigo T5 wraz z mikrofonem (sztuk 3) oraz odbiorniki Oticon Amigo R5 (sztuk 6) wraz ze słuchawkami. Są to systemy FM noszone na ciele, umożliwiające przesyłanie sygnału z mikrofonu osoby prowadzącej zajęcia do aparatu słuchowego studenta. Nadajniki i odbiorniki współpracują z większością zausznych aparatów słuchowych, implantami ślimakowymi i słuchawkami.

 

Dział Nauczania Politechniki Częstochowskiej posiada również kserokopiarkę Rex Rotary MP2000SP (zakupiona w ramach programu PFRON pn. "Pitagoras 2007-program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu") dostępną nieodpłatnie dla studentów niepełnosprawnych.

 

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej są całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parter Wydziału Zarządzania znajduje się na poziomie terenu a dwie windy w budynku zapewniają dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej jest połączony z Wydziałem Zarządzanie dzięki czemu również jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Również biblioteka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynki wydziałów : Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Elektrycznego są obecnie remontowane.

Niestety budynki wydziału Budownictwa oraz Budynek przy ul. Dąbrowskiego (Rektorat, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) obecnie nie są przystosowane, ale wkrótce będą remontowane.


podjazd
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
dodatkowe nagłośnienie dla niedosłyszących (np. specjalne słuchawki)
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Akademiki: DS-7 Herkules, oraz DS-5 Maluch są przystosowane: windy, podjazdy oraz pokoje dla osób poruszających się na wózkach.
W DS-2 Bliźniak od stycznia 2013 rozpocznie się generalny remont.

automatycznie otwierane drzwi
winda
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
winda
brak progów, stopni i podwyższeń
dostosowane łóżka
internet
uchwyty dla osób niepełnosprawnych
uchwyty dla osób niepełnosprawnych
kuchenka

Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Lokalizacja

Politechnika Częstochowska


Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna