Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Al. Niepodległości 2
64-920 Piła
Województwo wielkopolskie
Telefon: 67 212 73 10    Fax: 67 212 49 72

Strona internetowa:
Adres email: wsb@wsb.pila.pl

Opis uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 1995 r. Według aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do rejestru uczelni i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „80”, działającą w oparciu o ustawę
z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym.

         Wyższa Szkoła Biznesu w Pile prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjackie na kierunkach:

ADMINISTRACJA -Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 •  Administracja europejska
 • Administracja finansowa i podatkowa
 •  Administracja gospodarki lokalnej i regionalnej
 • Administracja publiczna
 • Administracja polityki społecznej
 • Administracja środowiska naturalnego
 • Menadżer administracji

ZARZĄDZANIE - Specjalności:

 • Controlling i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Menadżer logistyki
 • Menadżer transportu i spedycji
 • Zarządzanie kompetencjami psychospołecznymi
 • Zarządzanie ochroną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym

 oraz studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. W celu lepszego promowania studentów i absolwentów, a także możliwości zdobycia przez nich pracy zawodowej, powołane zostało Biuro Karier. Uczelnia jest przyjazna studentom niepełnosprawnym dlatego tworzono Biuro ds. studentów niepełnosprawnych i powołany został Rzecznik ds. studentów niepełnosprawnych.
               W momencie utworzenia, uczelnia była jedyną, samodzielną szkołą wyższą w Pile i regionie pilskim a utworzenie jej wypełniło istotną lukę edukacyjną w zakresie szkolnictwa wyższego w regionie. Swą ofertą edukacyjną  i ugruntowaną pozycją uczelnia przyczynia się do rozwoju społecznych zasobów kapitału intelektualnego regionu. W środowisku lokalnym uczelnia postrzegana jest jako placówka nowoczesna, posiadająca dobre zaplecze dydaktyczno-naukowe, mająca pozytywny wpływ na to środowisko.
               Wyższa Szkoła Biznesu w Pile przygotowuje absolwentów do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskimi. Kształci pracownika myślącego, postępującego etycznie, mającego głęboką i aktualną wiedzę ekonomiczną oraz prawno-administracyjną, znającego języki obce, potrafiącego szybko i trafnie podejmować decyzje. 

     Uczelnia dba o pozytywny wizerunek w otoczeniu, czemu  sprzyjają  takie działania jak: proces  dydaktyczny oparty jest na programach autorskich opracowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną we współpracy z praktykami życia gospodarczego, kształcenie w ramach kierunku -z uwzględnieniem specjalności umożliwiających studentom planowanie przyszłej kariery zawodowej i zdobywanie doświadczeń praktycznych, dostosowanie procesu dydaktycznego do sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, nowoczesność w treściach nauczania i stosowanych metodach nauczania z wykorzystaniem zdobyczy techniki, określenie profilu wiedzy, zakresu umiejętności oraz postawy jakie są rozwijane u studentów w trakcie studiów, stwarzanie warunków do osobowego rozwoju studentów w ramach organizacji studenckich, kół naukowych, organizacji sportowych  i artystycznych, stworzenie własnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej, rozpoczęcie własnej pracy naukowej, rozwój własnego kapitału intelektualnego.  

..

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Administracja
Zarządzanie

Opcje zakwaterowania

Stancja

Usprawnienia

 Szkoła wykonała wiele prac modernizacyjnych aby być przystosowaną do kształcenia osób niepełnosprawnych. W tym celu usunięto bariery architektoniczne, wykonano podjazd, zamontowano windę, specjalistyczne poręcze, przebudowano łazienki dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano szereg prac remontowych w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono specjalne podnośniki umożliwiające niepełnosprawnym studentom poruszanie się po piętrach. Wykonano parking, na którym wydzielone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Podjazdy, zamontowana winda, specjalistyczne poręcze, przebudowane łazienki - dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, specjalne podnośniki umożliwiające niepełnosprawnym studentom poruszanie się po piętrach. Parking, na którym wydzielone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
parking dla osób niepełnosprawnych
szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych
pomieszczenie do przechowania skutera/wózka elektrycznego – lub innych akcesoriów
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
interaktywne tablice
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowaKomentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna