Politechnika Opolska
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychMożliwość rehabilitacji

Politechnika Opolska

Stanisława Mikołajczyka 16 / 102
45 - 2 Opole
Województwo opolskie
Telefon: 603 286 742    Fax: 77 449 8500

Strona internetowa:
Adres email: m.wroblewska@po.opole.pl

Opis uczelni

Politechnika Opolska jest uczelnia wyższą oferującą możliwość studiowania na 6 wydziałach na terenie miasta Opola. Wśród naszych studentów są także studenci niepełnosprawni dla których Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych, przy wsparciu ze strony władz uczelni, wprowadza różne udogodnienia mające ułatwiać uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych.

Politechnika Opolska jest uczelnią wyższą Politechnika Opolska jest uczelnia wyższą oferującą możliwość studiowania na 6 wydziałach na terenie miasta Opola. Wśród naszych studentów są także studenci niepełnosprawni dla których Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych, przy wsparciu ze strony władz uczelni, wprowadza różne udogodnienia mające ułatwiać uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych .. Na uczeln ....Na uczelni aktywnie działa wiele studenckich kół naukowych 

Na uczelni aktywnie działa wiele studenckich kół naukowych 

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Administracja
Architektura i urbanistyka
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizjoterapia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Opcje zakwaterowania

Akademik

Usprawnienia

Do najważniejszych udogodnień zalicza sie:

 - stypendium dla osób niepełnosprawnych którego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności: 550 zł, 650 zł bądź 750 zł,

- wypożyczalnia  specjalistycznego sprzętu ktora obecnie posiada urządzenia dla osób słabowidzących bądź niewidomych. Wypożyczalnia będzie systematycznie zwiększała liczbę i różnorodność posiadanego sprzętu,

 -w bibliotekach  jest możliwość wypożyczenia 15 książek na okres pół roku (liczbę książek i czas wypożyczenia mozna zwiększyć pod warunkiem napisania stosownego pisma),

 - stale odbywa się dostosowywanie poszczególnych budynków do potrzeb osób  z dysfunkcją ruchu przez instalowanie wind bądź tworzenie podjazdów,

 - każdy wydział dysponuje przynajmniej dwiema salami wykładowymi gdzie zainstalowane są pętle induktofoniczne umożliwiające dobry odbiór dźwięków osobm korzystającym z aparatów słuchowych, 

 - Pełnomocnik ds. ON we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Akademickim Biurem Karier wspiera osoby niepełnosprawne w załatawianiu różnych spraw związanych z prcesem edukacji, a także pomaga w poszukiwaniu i odbywaniu praktyk studenckich oraz zatrudnienia,

 - organizowane są konferencje, seminaria, szkolenia omawiające zagadnienia związane z niepełnosprawnością. 

Poszczególne budynki Politechniki Opolskiej są w różnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
winda
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
podłogi ciągów komunikacyjnych wyłożone materiałami antypoślizgowymi
brak progów, stopni i podwyższeń lub inne ułatwienia
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
interaktywne tablice
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Formy rehabilitacj8i oferuje Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Rodzaj i forma sa dostosowywane do zgłaszanych potrzeb ze strony studentów niepełnosprawnych.

sala gimnastyczna do rehabilitacji
możliwość grupowych zajęć rehabilitacyjnych
możliwość indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych
możliwość zajęć rehabilitacyjnych zamiast zajęć z wychowania fizycznego
możliwość masaży
zatrudnieni rehabilitanci

Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Lokalizacja

Politechnika Opolska jest uczelnią której poszczególne wydziały ulokowane są w różnych miejscach miasta Opola. Rektorat i administracja Politechniki Opolskiej umieszczone są w budynkach na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76. Centrum Obsługi Studenta i Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych znajdują się w budynku przy ul. Stanisława Mikołajczyka 16


Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna