Dolnośląska Szkoła Wyższa
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychPomoc w dojazdach

Dolnośląska Szkoła Wyższa

wagonowa 9
53-609 Wrocław
Województwo dolnośląskie
Telefon: 71 358-27-60

Strona internetowa:
Adres email: sekret@dswe.pl

Opis uczelni

Uczelnia mieści się w kilku budynkach każdy z nich jest przystosowany dla osoby niepełnosprawnej w każdym stopniu. jedyny minus to taki że jest płatna.
Uczelnia oferuje szeroki pakiet pomocy finansowej oraz pomocy psychologicznej, tłumaczy np. języka migowego, asystenta dla osób niedowidzących, udostępnia różnoraki sprzęt niezbędny dla niepełnosprawnych a nawet jeśli zachodzi taka potrzeba przystosowuje pomieszczenia - to już bezpłatnie.

Warunki studiowania

Blisko 90 proc. studentów pozytywnie ocenia prowadzenie zajęć dydaktycznych w DSW.

Dysponujemy:

 • kampusem:
  • własną bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
   • nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi)
   • nowocześnie wyposażoną aulą dla 300 osób
   • 14 pracowniami komputerowymi, 163 salami dydaktycznymi
 • biblioteką:
  • nowocześnie wyposażoną, z ponad 75 tys. woluminów
  • czynną 7 dni w tygodniu
  • posiadającą bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO
  • z możliwością zdalnego zamawiania książek
  • z możliwością elektronicznego przedłużania terminów zwrotów książek 
  • z otwartym dostępem do księgozbioru
  • z czytelnią oraz pokojami do cichej nauki
  • ze zbiorami drukowanymi oraz elektronicznymi
 • profesjonalnym studiem telewizyjnym
 • laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym
 • pracownią fotograficzną
 • zapleczem technicznym dla Wydziału Nauk Technicznych (niwelatory na statywach, drogomierze, itp.)
 • WIFI dla studentów DSW
 • 5 punktami ksero
 • punktami gastronomicznymi
 • Współpracujemy z Księgarnią Partnerską DSW „Tajne Komplety”, zlokalizowaną na wrocławskim rynku.
 • Atrakcyjna lokalizacja DSW z dostępnością do:
  • bezpłatnych parkingów samochodowych dla studentów
  • rozbudowanych parkingów rowerowych dla studentów
  • dogodnym położeniem komunikacyjnym (tramwaj, autobus, pociąg), w tym bliskość dworca Wrocław Mikołajów oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i autostrady A4

 

Biblioteka

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej stwarza możliwie najlepsze warunki do korzystania ze światowego dorobku nauki jak najszerszym kręgom użytkowników, korzystając z wiedzy i innowacyjności swoich pracowników, którym zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju. Pod względem liczebności księgozbioru plasuje się ona na 3. miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Biblioteka DSW liczy prawie 64 tysiące woluminów. Jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie. 

Do Biblioteki DSW może zapisać się każdy obywatel Europy. 

Zobacz szczegóły: http://www.biblioteka.dsw.edu.pl/index.php?id=101

Kadra naukowo-dydaktyczna

Mamy:

 • ponad 200-osobową, profesjonalną kadrę dydaktyczno-naukową, która:
  • przekazuje wiedzę studentom, ale także widzom, słuchaczom i czytelnikom poprzez obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)
  • z sukcesami dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z organami administracji publicznej, gospodarką i biznesem (m.in. projekt miasta Wrocławia, uczelni i firm projektujących gry komputerowe – Creativro)
 • pracowników aktywnie uczestniczących w polskich i międzynarodowych badaniach • wykładowców zasiadających w radach naukowych i gremiach opiniotwórczych oraz doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • wykładowców, którzy są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adult, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy)
 • kadrę akademicką, którą pozytywnie ocenia aż 90 proc. studentów DSW
 • utytułowanych wykładowców, którzy otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy

Co nas wyróżnia

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (15 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 16 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna i kulturoznawstwo
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 14 milionów złotych

Jednostki wspierające studiowanie

Studentów DSW wspomagają:

 • Biuro Karier, pomagające w planowaniu ścieżki  kariery  zawodowej  adekwatnie do predyspozycji osobowościowych
 • prężnie  działający  Samorząd  Studencki,  integrujący  środowisko  studenckie  DSW  i  niepublicznych  uczelni  
  na Dolnym Śląsku
 • Samorząd Doktorantów – gromadzący reprezentantów licznych profesji
 • Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością reprezentuje studentów niepełnosprawnych (podlegający służbowo Rektorowi DSW)
 • media studenckie: „Kurier Dolnośląski”, „Resocjalizacja”, radio „BIT” 
 • koła naukowe i koła zainteresowań
 • Studium Języków Obcych z rozbudowaną ofertą nauki języków obcych
 • Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych, organizujący m.in. międzynarodowe  seminaria,  panele,  szkoły  letnie  dla  studentów i doktorantów oraz intensywne kursy nauki języka angielskiego z amerykańskimi lektorami
 • Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, koordynujące m.in. wymiany studentów z programu ERASMUS
 • Wydawnictwo Naukowe  (łączny  nakład  książek  i monografii wydanych przez DSW – 55450 egzemplarzy)
 • Studium Wychowania Fizycznego z  rozbudowaną ofertą zajęć sportowych, w  tym m.in.:  gier  zespołowych,  jogi, narciarstwa,  pływania,  aerobicu, siłowni  (Centrum  Basenowo-Sportowym  Redeco),  tańca  (Akademia Tańca Esens), nurkowania, wspinaczki oraz turystyki pieszej i rowerowej
 • Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ProAcademia z kursami kwalifikacyjnymi
 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa
 • Szkoła Języka Polskiego
 • Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem
 • Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
 • Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Forum Humanitas – Centrum Studiów nad Szkolnictwem Wyższym
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Centrum  egzaminacyjne  LCCI:  English  for  Business  (EFB),  English  for 
  Tourism (EFT), Sales and Marketing/Public Relations, i-General English/
  JetSet

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
FIlozofia
Geodezja i Kartografia
Historia
Kulturoznawsto
Nawigacja
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Stosunki Międzynarodowe

Usprawnienia

 

Oferta dla studentów niepełnosprawnych

 • Studentom z niepełnosprawnością oferujemy:
  • stypendia specjalne
  • wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
  • pomoc ze strony tłumaczy języka migowego na wykładach i ćwiczeniach w ramach Programu Pitagoras
  • pomoc psychologiczną
  • specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM
  • sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne 
podjazd
winda
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
brak progów, stopni i podwyższeń lub inne ułatwienia
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć

wyznaczone osoby, które pomagają w dotarciu na uczelnię

Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Lokalizacja

Dolnośląska Szkoła Wyższa ma swoją główną siedzibę we Wrocławiu około 4km od centrum i dworca PKP/PKS. Dojazd komunikacją Z Dworca PKP/PKS (Wrocław Główny): przystanek przy ul. Dworcowej autobus 406 (w kierunku na Lotnisko) autobus 409 (w kierunku na Leśnicę) Z innych rejonów Wrocławia: tramwaj 20 (Oporów-Wrocławski Park Przemysłowy) tramwaj 23 (Kromera-Wrocławski Park Przemysłowy) autobus 107 (Dworzec Świebodzki - Klecina stacja) autobus 109 (Dworzec Świebodzki - Jarnołtów) autobus 132 (Plac Daniłowskiego - Nowy Dwór) autobus 142 (Zawalna - Nowy Dwór) autobus 149 (Plac Grunwaldzki - Nowy Dwór) autobus 609 (Dworzec Świebodzk i - Jarnołtów)


Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna