Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychOpiekun osoby niepełnosprawnej

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

Stanisława Suchowolca 6
15-567 Białystok
Województwo podlaskie
Telefon: 857321293    Fax: 857321293

Strona internetowa:
Adres email: wsap@wsap.edu.pl

Opis uczelni

Tradycja i nowoczesność
WSAP powstała w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest wyższą uczelnią niepubliczną, działającą na zasadach non-profit.

Nasi absolwenci, a mamy ich już ponad 10 000, to profesjonaliści gotowi do podejmowania wyzwań i praktycznie przygotowani do pracy w polskiej i międzynarodowej administracji publicznej, polityce, nauce, kulturze, gospodarce. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, dbamy o pozytywny wizerunek swoich studentów i absolwentów. Najlepsi mają możliwość odbywania praktyk i staży za granicą. Już dziś mogą skorzystać z doświadczeń, jakie oferują nasi partnerzy w całej Europie.

Uczelnia położona jest w malowniczym zespole parkowym. Jej siedzibą jest zabytkowy XIX-wieczny Pałac Lubomirskich oraz nowoczesny budynek Collegium Novum. Pałac Lubomirskich dysponuje komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule wykładowe po ok. 200 miejsc (wyposażone w klimatyzację, nagłośnienie, ekrany, rzutniki, wygodne fotele) oraz 11 sal ćwiczeniowych ze sprzętem audio-video i rzutnikami. Od 2004 roku studenci korzystają z nowego budynku Collegium Novum. Znajdują się w nim dwie aule na 450 i 250 miejsc oraz 14 sal ćwiczeniowych wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i programów prawniczych. Do dyspozycji studentów pozostają ponadto siłownia i sala fitness oraz pub Papagayo. Uczelnia dysponuje nowoczesnym zestawem do tłumaczeń symultanicznych: dwie kabiny tłumaczy, 8 pulpitów do tłumaczeń. Dodatkowo posiadamy sprzęt do wideokonferencji, składający się z wielu elementów i pozwalający na prowadzenie wykładów oraz prezentacji na odległość. W skład zestawu wchodzi: kodek wideokonferencji, wzmacniacz dźwięku, kamera podsufitowa, telewizor LCD, nagrywarka DVD, sterownik kamery, głośniki podsufitowe, mikrofony konferencyjne.

 

 

W wrześniu 2011 oddaliśmy do użytku nowy budynek Collegium Universum. Nowy obiekt jest połączony łącznikiem z już istniejącym budynkiem Collegium Novum i liczy ponad 3500 m2 powierzchni, na której znajduje się wiele sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz dwie nowoczesne aule, każda mieszcząca ok. 400 osób. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne są wyposażone w profesjonalny sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć przy pomocy interaktywnych materiałów dydaktycznych. Biblioteka wraz z przestrzenną czytelnią zapewnia studentom komfort korzystania ze zgromadzonych zbiorów, a stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów internetowych. Istotnym elementem projektu jest również zakup systemu monitoringu dla całego nowego budynku oraz instalacja inteligentnego systemu sterującego zużyciem energii elektrycznej i ogrzewania. Takie rozwiązanie sprzyja energooszczędności obiektu, a także zapewnienia wysoki komfort użytkowania.

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Administracja
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Filologia
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Pedagogika
Stosunki Międzynarodowe
Zdrowie publiczne

Usprawnienia

Uprzejmie informujemy, że w ramach stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oferuje studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wsparcie, które obejmuje między innymi:

  • Dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej, zatrudnienie tłumaczy języka migowego lub asystentów osoby niepełnosprawnej,
  • Dofinansowanie kosztów uczestnictwa studenta niepełnosprawnego w konferencji lub seminarium naukowym, związanym z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub magisterskiej,
  • Zakup i wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
  • Organizację obozów integracyjnych i wyjazdów szkoleniowych dla studentów, wraz z możliwością pokrycia kosztów pobytu opiekunów osób niesamodzielnych,

Wsparcie jest udzielane na pisemny wniosek studenta, skierowany do Komisji ds. Przyznawania Wsparcia Studentom Niepełnosprawnym. Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko studenta, numer indeksu, opis zapotrzebowania, uzasadnienie wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi sytuację zdrowotną lub ekonomiczną studenta. Wsparcie jest udzielane w pierwszej kolejności osobom znajdującym się trudnej sytuacji zdrowotnej lub ekonomicznej. Zakres udzielonego wsparcia musi wynika z rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta. Wysokość wsparcia jest uzależniona od wysokości dotacji podmiotowej przyznanej Uczelni w danym roku kalendarzowym.

 

Wyższa Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, oferuje studentom niepełnosprawnym możliwość wypożyczenia bardzo atrakcyjnego i nowoczesnego sprzętu ułatwiającego studiowanie tj.:

Elektroniczny notatnik – urządzenie wielkości kartki A4 z wygodną podkładką, zeszytem i długopisem, które działa tak jak każdy wygodny notatnik, z tą różnicą, że to co zapisujesz jest jednocześnie zapisywane w pamięci notatnika. Zapisany tekst możesz przenieść do swojego komputera i otworzyć np. w formacie MS Word. Elektroniczny notatnik jest bardzo przydatny nie tylko na ćwiczeniach czy wykładach, ale również jest bardzo przydatny przy pisaniu prac dyplomowych, magisterskich, dużych prac zaliczeniowych, konspektów, pracy w bibliotece.

Powiększalnik elektroniczny – łatwe w obsłudze stacjonarne urządzenie elektroniczne, które na ekranie twojego odbiornika TV lub komputera z kartą TV, powiększy każdy drukowany tekst i obraz, dzięki czemu czytanie książek, podręczników, notatek, skryptów, stanie się o wiele łatwiejsze.

Powiększalnik przenośny - bardzo wygodne przenośne urządzenie elektroniczne wyposażone w kolorowy ekran, które z łatwością zmieści się w kieszeni. Uczestnicząc w zajęciach, pracując w bibliotece lub w domu, bardzo łatwo powiększy każdy tekst lub obraz.

Długopis cyfrowy – niewielkie urządzenie, które zapisuje wszystkie twoje notatki do pamięci i umożliwia ich późniejsze przeniesienie do twojego komputera i zapisanie np. w formacie Word. Urządzenie jest bardzo przydatne przy zapisywaniu notatek z wykładów i ćwiczeń.

Skaner – nowoczesny skaner wraz z oprogramowaniem typu OCR.

Dyktafon cyfrowy – wygodne urządzenie umożliwiające zarejestrowanie wykładu czy ćwiczeń. Zapisane zajęcia możesz łatwo przenieść do swojego komputera.

Ponadto WSAP dysponuje oprogramowaniem takim jak: syntezator mowy Ivona pakiet rehabilitacyjny 2009, który sprawi, że Twój komputer przemówi, programy powiększający Zoom Text ver. 9.1, który powiększa informacje wyświetlane na monitorze komputera oraz program OCR ABBY FineReader 10, który odczytuje zeskanowany tekst książek, podręczników itp., co umożliwia jego łatwe przeniesienie np. do programu MS Word, a w połączeniu z syntezatorem mowy, sprawi że Twój komputer odczyta podręcznik przyjemnym głosem .

Wymieniony powyżej sprzęt można bezpłatnie wypożyczyć. Jedynym wymaganiem jest studiowanie w WSAP oraz posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami niepełnosprawnymi, jesteśmy przekonani, że sprzęt będzie dla Państwa przydatny i będzie dużym ułatwieniem w studiowaniu.

Zakup sprzętu i oprogramowania został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budynki są całkowicie p[rzystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

podjazd
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych
dostosowane ławki (odpowiednia wysokość, szerokość - aby się zmieścić wózkiem)
brak progów, stopni i podwyższeń lub inne ułatwienia
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
materiały dydaktyczne dostępne w wersji dla osób niewidomych
materiały dydaktyczne w wersji audio - dla niesłyszących
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
interaktywne tablice
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Opiekun osoby niepełnosprawnej (przydzielona osoba pomocna niepełnosprawnemu studentowi)
Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna