Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychZakwaterowanie osób niepełnosprawnychMożliwość rehabilitacjiOpiekun osoby niepełnosprawnej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Telefon: (052) 567 00 59

Strona internetowa:
Adres email: [email protected]

Opis uczelni

Informacje podstawowe
Kilka tysięcy fantastycznych studentów, prestiżowe kierunki, znani wykładowcy, stale rosnąca ogólnopolska renoma. Dynamiczny rozwój i stabilna przyszłość - to cechy największej uczelni niepublicznej w północnej Polsce. Mamy zaszczyt przedstawić Wyższą Szkołę Gospodarki. Taka nazwa obowiązuje od stycznia 2005 r. Wcześniej uczelnia znana była jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOLFER" sp. z o.o. - znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER, było jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Wkrótce do działalności turystycznej dołączyły nowe dziedziny: technologie informatyczne czy serwis internetowy. Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.

Instytucja
WSG jest organizacją NON PROFIT. Wszystkie fundusze przeznaczone są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej.

Wyższa Szkoła Gospodarki jest laureatem Nagrody Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej: Uczelnia Przyjazna Studentom (2007). W 2010 roku otrzymała tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w konkursie BCC, pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. W tegorocznym rankingu PERSPEKTYW i RZECZYPOSPOLITEJ WSG zajmuje 1 MIEJSCE w Bydgoszczy w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich. Według tygodnika WPROST – 1 MIEJSCE w regionie, wyprzedzając o kilkanaście miejsc kolejną uczelnię niepubliczną.

Oto mocne strony nowoczesnej edukacji:
•    20 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w tym międzynarodowe studia Master
•    rozbudowany system stypendialny
•    doskonała baza dydaktyczna – 8 ha kampus w centrum miasta
•    Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
•    Studencka Strefa Biznesowa
•    35 zagranicznych uczelni partnerskich
•    ponad 70 kierunków studiów podyplomowych

Kierunki kształcenia

dzienne
wieczorowe
zaoczne

Architektura i urbanistyka
Budownictwo
Dietetyka
Ekonomia
Filologia
Fizjoterapia
Geografia
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Inżynieria Produkcji
Kulturoznawsto
Logistyka
Mechatronika
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

Opcje zakwaterowania

Stancja

Usprawnienia

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne:

1. Kandydaci na studia w WSG posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują zniżkę 100% w opłacie wpisowego za złożenie dokumentów do 30 września przy zapisie na semestr zimowy i do 28 lutego przy zapisie na semestr letni.
 
2. Każdy Student Wyższej Szkoły Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz ma możliwość wnioskować o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i zapomogę m.in. z tytułu choroby, wypadku, urodzenia dziecka, zgonu najbliższego członka rodziny, utraty pracy itp.
 
3. W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zakres działań to m.in. 
- pomoc w kontaktach z nauczycielami akademickimi,
- rozwiązywanie problemów związanych ze studiowaniem i aklimatyzacją w nowym środowisku,
- udzielanie informacji i pośredniczenie w ubieganiu się o pomoc materialną oferowaną przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.
 
4. Uczelnia umożliwia:
- skorzystanie ze wszystkich indywidualnych form studiowania (w tym bezpłatnego skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów w skrócie: IOS);
- wybór formy zdawania egzaminów i zaliczeń, gdy niepełnosprawność tego wymaga, a także umożliwia przedłużenie czasu ich trwania o max 50 %;
- wspomaganie studiowania za pomocą Internetu (dostosowanie zdalnego studiowania za pomocą platformy ONTE, wydłużenie czasu na realizację zadań);
- osobom słabosłyszącym wypożyczenie sprzętu systemu FM wspomagającego słyszenie;
- osobom słabowidzącym i niewidomym wypożyczenie lup oraz przenośnego, cyfrowego odtwarzacza książek mówionych BookSense, dzięki któremu można uzyskać dostęp do takich formatów jak DAISY, Audible, NLS, MP3, WAV, WAX, WMA, MPC oraz MP4, BookSense ma wbudowaną syntezę mowy pozwalającą na czytanie plików txt, xml, html, doc, docx, brf, rtf, BookShare;
- wypożyczenie dyktafonu dla studentów mających problem z pisaniem notatek z ćwiczeń lub wykładów;
- wypożyczanie laptopów dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz trudną sytuacją materialną.
 
5. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową (budynek E) dostosowaną do potrzeb studentów niewidomych, słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
6. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (niewidomych, słabowidzących), wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim umożliwienie korzystania z dogodnego wejścia do biblioteki.
 
7. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym o kodzie niepełnosprawności R i N zwolnione są z opłaty parkingowej.
 
8. Zajęcia dla studentów poruszających się na wózku inwalidzkim, realizowane są w miarę możliwości na parterze budynków (student jest zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych).
 
9. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.
 
10. Biuro Karier WSG pomaga w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
11. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych WSG.
 
12. Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych WSG służy fachową pomocą w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
 
13. Studenci niewidomi oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach, mają zapewnioną pomoc Asystentów Osób Niepełnosprawnych w przemieszczaniu się na terenie kampusu.
 
14. Podręczniki i notatki, z których korzystają osoby niewidome lub niedowidzące poddawane są digitalizacji.
 
15. Dla studentów potrzebujących wsparcia, prowadzone są stałe, cotygodniowe dyżury psychologa.
 
16. Prowadzone są alternatywne zajęcia wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
 
17. Na życzenie studentów niepełnosprawnych mogą być realizowane zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów.
 
18. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje w APK seanse filmowe dla osób niewidomych.
 
19. Studenci mogą się realizować w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych.
 
20. Mogą uczestniczyć w programach aktywizujących studentów niepełnosprawnych, takich jak m.in. PAMON czy Nic o Nas bez Nas.
 
21. Studentom niepełnosprawnym Uczelnia stworzyła możliwość Obsługi poza kolejnością w Strefie Obsługi Studenta.
 
22. Uczelnia stwarza możliwość uczestnictwa w warsztatach integracyjnych i szkoleniowych.
 
23. Nawiązuje współpracę z pracodawcami poszukującymi osób niepełnosprawnych oraz gromadzi informacje o rynku pracy.
 
24. Fundacja Gaudeamus, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, wspiera studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki.
 
25. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych posiada własną stronę internetową www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl. Jest ona również przystosowana dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (strona z kontrastem i możliwością 3-stopniowego powiększania czcionki).
 
 
Warunki konieczne:
1. Przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Wypełnienie ankiety.
3. Podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o przyjęciu na studia.
Przystosowanie uczelni:
• po uprzednim poinformowaniu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość dostosowania planu zajęć do potrzeb studentów poruszających się na wózku inwalidzkim
• parking dla osób niepełnosprawnych
• pomoc asystentów w poruszaniu się na terenie Kampusu WSG
• możliwość wprowadzenia psa towarzyszącego


winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
materiały dydaktyczne dostępne w wersji dla osób niewidomych
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć

Biuro Zakwaterowań WSG pomaga w znalezieniu tanich, sprawdzonych kwater studenckich (mieszkania, stancje, pokoje hotelowe, bursy) oraz dba o warunki formalno-finansowe zakwaterowania.
Biuro Zakwaterowań funkcjonuje cały rok. Jego zadania to:
• przedstawianie sprawdzonych ofert zakwaterowania,
• doradztwo w formalno-prawnych kwestiach zakwaterowaniamożliwość indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych
możliwość zajęć rehabilitacyjnych zamiast zajęć z wychowania fizycznego
możliwość masaży

Opiekun osoby niepełnosprawnej (przydzielona osoba pomocna niepełnosprawnemu studentowi)
Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3
fotografia 4
fotografia 5
fotografia 6
fotografia 7
fotografia 8
fotografia 9
fotografia 10
fotografia 11
fotografia 12Komentarze

Marek , dnia: 20 Sierpnia 2013, 12:03
Polecam tą szkołę . Pracownicy biura ds.osób niepełnosprawnych pomagają w uzyskaniu dofinansowania w ramach "Aktywnego Samorządu" dzięki niemu studiować można za darmo a jednocześnie dostawać wysokie stypendium specjalne. :)


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, obecną na bydgoskim rynku.

biżuteria srebrna