Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka<br />w Sanoku
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka
w Sanoku

Mickiewicza 21
38-500 Sanok
Województwo podkarpackie
Telefon: 134655978    Fax: 134655959

Strona internetowa:
Adres email: [email protected]

Opis uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Grodka w Sanoku istnieje już 12 lat i oferuje kształcenie na 11 kierunkach, w tym 19 specjalności.
PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku to miejsce w którym możesz zdobyć atrakcyjny zawód dający możliwość uzyskać dyplom licencjata lub inżyniera. Taki dyplom dla 80% absolwentów uczelni jest podstawa podjęcia pracy lub dalszych studiów magisterskich w innych uczelniach Polski.
Liczna kadra nauczająca zapewnia doskonałe przygotowanie do zawodu dlatego PWSZ cieszą się dużym i wzrastającym zainteresowaniem. Są to studia ciekawe i dające szanse na przyszłą pracę w zawodzie. Zajęcia odbywają się w 6 budynkach mieszczących dobrze wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie (komputerowe, mikrobiologii, chemii, botaniczną umiejętności pielęgniarskie i inne ), laboratorium fizyczne i materiałoznawstwa, studio muzyczne i inne.http://www.pwsz-sanok.edu.pl/uczelnia/baza-dydaktyczna/
Dlaczego Sanok? Miasto położone w malowniczej dolinie Sanu, Euroregionie Polska -Ukraina-Słowacja (przygraniczne państwa) i jest znane na świecie z całorocznego kalendarza imprez sportowych i kulturalnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka

w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 46 55 978,   fax.13 46 55 959

www.pwsz-sanok.edu.pl   

e-mail:[email protected]

e-mail:[email protected]

 

Kierunki i specjalności studiów licencjackich i inżynierskich

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (lic., stud. stacjnarne)

specjalność:

·         edukacja muzyczna 

Filologia polska(lic., stud. stacjonarne i niestacjnarne)

specjalności:

·          dziennikarsto i komunikacja medialna

·         reklama i public relations

·         współpraca europejska

Kulturoznawstwo(lic., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 •  kultura krajów karpackich 
 • menadżer i animator kultury

Mechanika i budowa maszyn (inż., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 • budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • informatyka stosowana w budowie maszyn

Mechatronika (inż., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika (lic., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 •  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacjaprzedszkolna

Pielęgniarstwo (lic., stud. stacjonarne i studiapomostowe niestacjonarne)

Praca socjalna (lic., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

specjalności:

 •  praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną
 • praca socjalna z opieką nad osobą sztrszą i niepełnosprawną
 • praca socjalna z resocjalizacją 

Ratownictwo medyczne (lic., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

Rolnictwo  (inż., stud. stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • doradztwo rolniczo-ekonomiczne
 • monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Kulturoznawsto
Mechanika i budowa maszyn
Mechatonika
Pedagogika
Praca Socjalna
Ratownictwo medyczne
Rolnictwo

Opcje zakwaterowania

Stancja

Usprawnienia

Oferta kształcenia oraz udogodnienia dla studentów  niepełnosprawnych

                      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku posiada obiekty dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych .Należą do nich, budynek „F” gdzie swoją siedzibę ma Instytut Rolnictwa, Biblioteka Uczelniana, budynek”C” mieszczący Instytut Techniczny oraz budynek ”D” w którym mieści się Zakład Pedagogiki. W budynku „F”, „D”,i „C”,wykonane są podjazdy do drzwi wejściowych oraz do dźwigu osobowego, który umożliwia studentom transport na wyższe piętra.

W budynkach  tych znajdują się również sanitariaty i ciągi komunikacyjne przystosowane dla niepełnosprawnych studentów.

                     Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z różnych form wsparcia

 np. indywidualnych dodatkowych zajęć z przedmiotów, dodatkowych kursów języków obcych, zajęć na basenie i siłowni, szkoleń, nieodpłatnego kopiowania notatek i innych materiałów dydaktycznych, alternatywnych form zdawania egzaminów, refundacji kosztów dojazdów na zajęcia dydaktyczne.

                      Studenci niepełnosprawni korzystają z odrębnego stanowiska internetowego w bibliotece wyposażonego w laptop i drukarkę, mogą również wypożyczyć do domu laptopy i drukarki.

 

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

MOŻE LICZYĆ NA:

 • indywidualne podejście do każdego problemu studentów niepełnosprawnych  i pomoc  w ich rozwiązaniu;
 • dodatkowe kursy języków obcych, informatyczne;
 • szkolenie zawodowe „Mój start na rynku pracy”;

·         pomoc w kontaktach z pracownikami naukowymi Uczelni;

·         zaliczenia i egzaminy w formie alternatywnej;

·         wypożyczenie laptopów i drukarek;

·         stanowisko Internetowe w Bibliotece PWSZ  z możliwością kopiowania materiałów dydaktycznych;

·         pomoc finansową w zakupie materiałów umożliwiających naukę;

·         pomoc materialną - stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej.

 

Organizujemy również dla studentów niepełnosprawnych:

·         szkolenia z przedstawicielami  PFRON, ZUS, PCPR…;

·         obozy szkoleniowo-integracyjne.

winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
dodatkowe nagłośnienie dla niedosłyszących (np. specjalne słuchawki)
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Galeria zdjęć

fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3
fotografia 4
fotografia 5
fotografia 6
fotografia 7Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna