Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Toruńska 55-57
85-023 Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Telefon: 52 322 0 322

Strona internetowa:
Adres email: [email protected]

Opis uczelni

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, obecną na bydgoskim rynku edukacyjnym od 2000 roku. Dziś kształci się w niej około 6 tysięcy studentów. Obecnie prowadzi studia na 12 kierunkach magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Przez blisko 13 lat swojego funkcjonowania, KPSW zyskała opinię uczelni solidnej i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów.

KPSW jest uczelnią wysoko ocenianą w ogólnopolskich rankingach i konkursach. W 2010 roku została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Dobre Stypendia”, a w 2011 roku zdobyła nagrodę główną w konkursie „Lodołamacze” (etap wojewódzki i ogólnopolski). W 2013 roku po raz dziewiąty Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła. KPSW otrzymała także certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca oraz wyróżnienie w konkursie „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Wg raportów Magazynu Edukacyjnego "Perspektywy" osiągnięcia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej na wielu polach plasują Uczelnię w ścisłej czołówce szkół niepublicznych w kraju.

Przez blisko 13 lat swojego funkcjonowania, KPSW zyskała opinię uczelni solidnej   i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów. Dużym atutem KPSW jest jej nowoczesna baza. Uczelnia zlokalizowana jest w trzech budynkach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci mają do swojej dyspozycji komfortowe i doskonale wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, bibliotekę główną z czytelnią, kawiarnie  i bufety. Mogą także korzystać z wirtualnego dziekanatu i biblioteki, a powszechny dostęp do internetu umożliwiają im rozstawione na terenie uczelni kioski informacyjne. Uczelnia wprowadziła e-indeks, dzięki czemu dołączyła do nielicznej grupy szkół wyższych, które stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne.W uczelni działa Centrum Medialne KPSW (Akademickie Radio Internetowe „Megafon” i TV KPSW), które jest doskonałym miejscem praktyk dla żaków kształcących się na specjalności dziennikarskiej. W KPSW funkcjonuje także Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji. Centrum, w którego ramach działa Centrum dla Studentów Zagranicznych, otwarte z myślą o kształcących się tutaj coraz chętniej obcokrajowcach.

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Administracja
Budownictwo
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia rosyjska
Geodezja i Kartografia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Pedagogika
Praca Socjalna
Prawo
Stosunki Międzynarodowe

Usprawnienia

Dla kandydatów na studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne przygotowany jest szereg udogodnień i bezpłatnych inicjatyw, w których student może brać udział. Są one następujące:

1. Pomoc Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych w obszarach takich jak:

- działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób z niepełnosprawnością

- reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz

- udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej gwarantowanych dla studentów Uczelni (np. pomoc materialna z Programu Aktywny Samorząd organizowanego przez PFRON

- poradnictwo i praktyczna pomoc dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do KPSW w zakresie wyboru studiów,

- wnioskowanie o zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków podczas zdawania egzaminów,

- pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,

- inne czynności związane z doradztwem, pomoc na rzecz niepełnosprawnych studentów.

2. Doskonalenie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez udział w warsztatach i szkoleniach w ramach inicjatyw Uczelni (udział bezpłatny)

3. Zachęcanie do rozwoju naukowego i prowadzenia działalności naukowo-badawczej wspólnie w wykładowcami poprzez udział w kołach naukowych Uczelni i innych działaniach w ramach Wydziałów KPSW (udział bezpłatny)

4. Współpraca z pracodawcami poprzez Biuro Karier (poszukiwanie staży, zatrudnienia)

5. Wspólne organizowanie przez studentów z wykładowcami spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji itp. dla studentów KPSW oraz mieszkańców Regionu (tutoring edukacyjny i uniwersytecki)

6. Pomoc materialna i system stypendiów dla osób z niepełnosprawnością (w tym stypendium w ramach wyjazdów zagranicznych z programu ERASMUS

7. Udzielanie informacji o projektach w regionie aktywizujących osoby z niepełnosprawnością (m.in.przygotowując do zatrudnienia)

8. Możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu jak np.dyktafon i lupy elektroniczne dla osób słabowidzących i niedosłyszących

9. Możliwość korzystania w bibliotece ze stanowisk dla osób słabosłyszących i niedowidzących (monitor oraz specjalna nakładka klawiaturę 


 

Uczelnia zlokalizowana jest w trzech budynkach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci mają do swojej dyspozycji komfortowe i doskonale wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, bibliotekę główną z czytelnią, kawiarnie i bufety. Mogą także korzystać z wirtualnego dziekanatu i biblioteki, a powszechny dostęp do internetu umożliwiają im rozstawione na terenie uczelni kioski informacyjne

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
podłogi ciągów komunikacyjnych wyłożone materiałami antypoślizgowymi
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
materiały dydaktyczne w wersji audio - dla niesłyszących
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1

Komentarze

Grzegorz, dnia: 30 Października 2013, 19:44
Ja tam nie polecam ! Byłem zrezygnowałem P.Aneta jest niemiła rzecznik na godziny ... Trudno dostępna ...!


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

Informacje podstawowe Kilka tysięcy fantastycznych studentów, prestiżowe kierunki, znani.

biżuteria srebrna