Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychZakwaterowanie osób niepełnosprawnychPomoc w dojazdachOpiekun osoby niepełnosprawnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
Województwo mazowieckie
Telefon: 24 366 54 00

Strona internetowa:
Adres email: [email protected]

Opis uczelni

Kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku prowadzone jest na poziomie licencjackim i trwa trzy lata. Programy kształcenia realizowane w PWSZ w Płocku odpowiadają programom obowiązującym na pierwszym stopniu studiów wyższych w innych uczelniach akademickich.
Kierunki kształcenia
-Ekonomia
-Informatyka
-Pedagogika
-Filologia
-Matematyka
-Pielęgniarstwo
-Kosmetologia
W toku studiów, na wszystkich kierunkach, jest realizowana praktyka zawodowa w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia. Pozwala ona na zdobywanie nowych umiejętności i sprawdzenie już nabytych. Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na wszystkich kierunkach, nadane decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jakość kształcenia na tych kierunkach została potwierdzona pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Absolwenci wszystkich kierunków są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kształci blisko trzy tysiące studentów, dając im możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Uczelnia, w ramach siedmiu kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (ekonomia, filologia, matematyka, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo i kosmetologia), proponuje ponad trzydzieści specjalności. Są wśród nich zarówno od lat cieszące się popularnością tradycyjne studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, finansów i rachunkowości czy filologii angielskiej i germańskiej, jak i nowe specjalności, takie jak: animacja kulturalna seniorów, filologia hiszpańska, matematyka bankowa i ubezpieczeniowa czy pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Odpowiadając na potrzeby służby zdrowia, Uczelnia uruchomiła także studia na kierunku pielęgniarstwo, dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz nowość – kosmetologię.

PWSZ w Płocku kształci również na studiach podyplomowych i kursach, umożliwiając uzupełnienie kwalifikacji w dziedzinach, które dają większe szanse zatrudnienia. Przy PWSZ w Płocku od kilku lat działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla szczególnie uzdolnionej młodzieży oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku została wyróżniona za osiągnięcia w kształceniu dynamicznych i twórczych absolwentów, otrzymując tytuł Uczelni Liderów, w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod patronatem Parlamentu Europejskiego. PWSZ w Płocku przyznano również kartę Erasmus, dzięki której zarówno studenci jak i kadra naukowa oraz administracyjna mogą czerpać z doświadczeń uczelni z różnych zakątków Europy. Rozwój umożliwia również współpraca partnerska z uniwersytetami zagranicznymi. Jej efektem jest m.in. otrzymanie przez PWSZ w Płocku od Rosyjskiego Nowego Uniwersytetu w Moskwie kardiokodu – nowatorskiego urządzenia do diagnostyki chorób serca, które posłuży zarówno do celów badawczych jak i badań profilaktycznych studentów. Uczelnia podpisała również porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Rózy Czackiej w Laskach.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku to nie tylko szansa zdobycia wykształcenia, ale również możliwość rozwijania własnych pasji. Młodzież z PWSZ w Płocku dynamicznie działa w kołach naukowych, wolontariacie i samorządzie studenckim, organizując m.in. imprezy naukowe, kulturalne, charytatywne i rozrywkowe. Dzięki temu czas spędzony w PWSZ w Płocku to nie tylko okres nauki, poszerzania horyzontów, ale i nawiązywania przyjaźni. 

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Ekonomia
Filologia
Informatyka
Kosmetologia
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Opcje zakwaterowania

Akademik

Usprawnienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku podejmuje starania zapewniające studentom niepełnosprawnym pełny udziału w procesie kształcenia. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego oraz finansowego.

UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • STUDENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY psychologa, doradcy zawodowego, asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie wykonać czynności związanych ze studiowaniem).
  • KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA FINANSOWEGO – student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  lub innego przewidzianego w regulaminie pomocy materialnej.
  • Korzystać z bezpłatnego dostępu do kserokopiarki, komputera oraz skanera
  • WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU - student ma możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego naukę, w zależności od posiadanej niepełnosprawności.
  • Korzystanie z bezpłatnych zajęć na pływalni.
  • Korzystanie ze specjalistycznej literatury w uczelnianej bibliotece.
  • Uczelnia zapewnia transport na zajęcia
budynki przystosowane w całości lub częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych: windy, podjazdy, toalety, miejsca parkingowe.

podjazd
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
materiały dydaktyczne dostępne w wersji dla osób niewidomych
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

DOM STUDENTA
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
zaprasza
 położenie: centrum (Stare Miasto), ul. Nowowiejskiego 6
 pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe; w tym 4 pokoje 1-osobowe z łazienką, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz łazienka z prysznicem do dyspozycji osób mieszkających w segmentach 2- lub 4-osobowych
 liczba miejsc: lipiec -wrzesień - 150, październik–czerwiec – 20
 cena za nocleg: za miejsce w pokoju dwuosobowym studenci zapłacą 250 zł miesięcznie, a w "jedynce" - 350 zł
 dwie sale telewizyjne, pokój ćwiczeń, pralnia, na każdym piętrze kuchnia z pełnym wyposażeniem
 teren ogrodzony, monitorowany
 parking niestrzeżony
Więcej informacji pod nr. tel. 24 366 54 15 lub 24 366 54 16

Opiekun osoby niepełnosprawnej (przydzielona osoba pomocna niepełnosprawnemu studentowi)
Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3

Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna