Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bursaki 12
20-150 Lublin
Województwo lubelskie
Telefon: 81 452 94 73

Strona internetowa:
Adres email: rekrutacja@wspa.pl

Opis uczelni

Co nas wyróżnia?

kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
mamy innowacyjne podejście do nauki,
zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
u nas panuje partnerska atmosfera,
wspieramy aktywne życie studenckie,
oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
posiadamy certyfikat TÜV,
posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od początku swego istnienia czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. Baza dydaktyczna uczelni dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania i zapewnia pełną realizację standardów kształcenia.

Obecnie dysponujemy zapleczem obejmującym budynek o powierzchni ponad 4.450 m2. Dzięki temu większość zajęć odbywa się w jednym miejscu. W kompleksie dydaktycznym mieszczą się:

 • 2 aule, które można połączyć w jedną dla 500 osób,
 • 2 sale wykładowe dla 78 osób,
 • 2 sale wykładowe dla 40-44 osób,
 • sala wykładowa dla 50 osób,
 • 11 sal do lektoratów i spotkań seminaryjnych,
 • laboratorium językowe,
 • 15 sal do ćwiczeń i konwersatoriów,
 • laboratorium transportowe,
 • laboratorium fizyki,
 • modelarnia i sala rysunkowa,
 • 7 nowoczesnych laboratoriów komputerowych, w tym jedno laboratorium będące jednocześnie salą projektową,
 • 2 laboratoria CISCO.

Pomieszczenia dydaktyczne są standardowo wyposażone w rzutniki i sprzęt audiowizualny. Uczelnia cały czas stara się unowocześniać i uzupełniać sprzęt wspomagający proces dydaktyczny. Posiada: 58 projektorów multimedialnych (w tym 11 projektorów stanowiących stałe wyposażenie sal wykładowych), panel ciekłokrystaliczny, 2 zestawy cyfrowej rejestracji dźwięku, 10 zestawów audio-video i 3 kamery oraz 2 przenośne zestawy do nagłaśniania dużych sal zajęciowych, a także pełne wyposażenie dwóch auli (w tym: 4 elektroniczne wizualizery, 8 odtwarzaczy CD i DVD, 9 magnetowidów) oraz 36 drukarek.

Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych

Uczelnia od początku swojego istnienia dba o potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wygodny podjazd, budynek dydaktyczny wyposażony jest w windę, pomiędzy półpiętrami znajdują się platformy schodowe. W części dydaktycznej na każdym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie Uczelnia wyposażyła 15 sal w stanowiska do nauki dla osoby niepełnosprawnej (biurko, krzesło, lampka).

Legitymacja ELS

Studenci otrzymują elektroniczną legitymację studenta. Ponieważ karta ma strukturę hybrydową, możliwe stało się rozszerzenie jej funkcjonalności. Wydawana studentom karta wyposażona jest w część stykową zawierającą informacje o studencie oraz część bezstykową w standardzie Mifare, która obecnie służy do obsługi biletów miesięcznych w MPK Lublin. W przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności karty.

Dostęp do komputerów i Internetu

Uczelnia podłączona jest do Internetu za pomocą dwóch redundantnych łącz światłowodowych: do akademickiej sieci LubMAN oraz drugim łączem do operatora komercyjnego o łącznej przepustowości 35Mb/s. Na całym obszarze Uczelni wykładowcy i studenci mogą również korzystać z sieci bezprzewodowej sieci w technologii Wi-Fi 802.11b/g/n.

Studenci mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu także poza zajęciami dydaktycznymi dla realizacji zadań pracy własnej. Każdy student ma możliwość korzystania z laboratoriów komputerowych poza godzinami zajęć; niemniej jednak dla studentów przygotowano także13 jednostek usytuowanych w bibliotece i na korytarzach Uczelni. W czytelni do dyspozycji studentów jest drukarka i skaner oraz komputery z nagrywarkami DVD. W bibliotece przygotowane zostało stanowisko komputerowe z zestawem komputerowym umożliwiającym pracę osobom niepełnosprawnym (w tym niewidomym).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA). Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA.

Oprogramowanie

WSPA dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz administracji. Uczelnia uczestniczy w programach edukacyjnych, dzięki którym możliwe jest korzystanie z oprogramowania edukacyjnego, nabywanego bezpłatnie lub po obniżonych cenach: Microsoft DreamSpark Premium (dawniej MSDN AA); IBM Academic Initiative (Rational Rose), Oracle Academic Initiative, umowa o współpracy z Progress Software Sp. z o.o. oraz SPSS Polska.

WSPA korzysta również z innych pakietów edukacyjnych oprogramowania wykorzystywanego w takich dziedzinach, jak zarządzanie firmą, programowanie w językach wysokiego poziomu, inżynieria oprogramowania. Przykładami takich pakietów są: MS Office, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Sage Symfonia, Borland Developer Studio, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Autodesk AutoCAD, Autodesk 3D Studio Max, WebRatio, oprogramowanie Sybase, Macromedia Flash, NetBeans IDE i inne. 

Część oprogramowania została zakupiona lub wykonana na zlecenie Uczelni i służy do obsługi studentów, są to następujące pakiety: aplikacja do odpłatnych wydruków na potrzeby studentów, internetowy system rekrutacji kandydatów na studia.

Serwery

Posiadamy 18 serwerów. W WSPA pracują nowoczesne platformy serwerowe, oferowane przez liderów światowego rynku informatycznego, firmy Intel i Dell. Serwery WSPA obsługiwane są przez następujące systemy operacyjne: FreeBSD, Linux, Novell Netware oraz Windows 2003 Server, Windows 2005 Server, Windows 2012 Server. Serwery spełniają funkcje dydaktyczne oraz wspomagają zadania wypełniane przez administrację Uczelni.

Pracownia językowa

Pracownia językowa jest  standardowo wyposażona w sprzęt audiowizualny (monitor plazmowy, projektor, telewizor, magnetowid, magnetofon). 

Barki

Na terenie kompleksu budynków uczelni znajdują się 2 barki. Są czynne we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia. Na uczelnie znajdują się także automaty z napojami zimnymi i gorącymi.

Punkt ksero

Do dyspozycji studentów jest punkt kserograficzny. Można tam również oprawić prace licencjackie i magisterskie.  

Bankomat

Bankomat Bank Zachodni WBK  znajduje się przy wejściu do budynku uczelni.

Parking

Uczelnia posiada bezpłatny dozorowany parking na ponad 200 samochodów. 

Kierunki kształcenia

dzienne
wieczorowe
zaoczne

Administracja
Architektura
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Translatoryka biznesowa
Transport
Zarządzanie

Opcje zakwaterowania

Akademik
Internat

Usprawnienia

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:

 • Organizację zaliczeń i egzaminów w formie zaadaptowanej* do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Pośrednictwo w kontaktach z innymi działami Uczelni.
 • Pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych z wykładowcami.
 • Korzystanie z biblioteki, która wyposażona jest w komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących, specjalny monitor oraz drukarkę brajlowską.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od 1 sierpnia 2010 roku realizuje projekt „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem WSPA w realizacji projektu jest jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce – Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM).

Dzięki dofinansowaniu Uczelnia przystosowała zaplecze edukacyjne i sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie:

 • wszystkich sal wykładowych w stanowisko do nauki dla osoby niepełnosprawnej (biurko, krzesło, lampka);
 • biblioteki – w stanowisko pracy (komputer z oprogramowaniem dla osób  niedowidzących, monitor, lampka, drukarka brajlowska) oraz w zautomatyzowane drzwi wejściowe;
 • toalety damskiej i męskiej.

Obiekty Uczelni są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Wejścia do budynku wyposażono w automatycznie otwierane drzwi. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd.
 • W budynku jest winda i specjalne windy schodowe.
 • Na każdym poziomie są również dostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych
pomieszczenie do przechowania skutera/wózka elektrycznego – lub innych akcesoriów
dostosowane ławki (odpowiednia wysokość, szerokość - aby się zmieścić wózkiem)
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
materiały dydaktyczne w wersji audio - dla niesłyszących
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
interaktywne tablice
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1
fotografia 2Komentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna